اجاره مخزن

اجاره مخزن
مهمترین مسئله ای که پس از استخراج و پالایش نفت و محصولات مرتبط به آن در صنایع وجود دارد مسئله ذخیره سازی آن بعد از فرآیند خالص کردن برای مصرف می باشد.بر کسی پوشیده نیست که این مواد خوراک اصلی صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها می باشند، پس می توان گفت به مقدار نیاز استفاده می شوند و همیشه مقداری هم برای ذخیره سازی نگه داشته می شود.باید مکانی برای …
ادامه مطلب