اجاره مخزن در بسیاری از صنایع برای ذخیره سازی مواد آلی ،گازها، مواد غیر آلی استفاده می شود.ما در این مقاله انواع مخازن را شرح میدهیم و کاربرد های هرکدام از این مخازن هم شرح داده ایم.

ادامه مطلب
اجاره مخزن
ادامه مطلب

مازوت از  پسماند حاصل از تقطیر بنزین ، لیگروئین ، نفت سفید و قطعات روغن دیزل از نفت است. این روغن شامل کلیه روغنهای سوخت باقیمانده ، از جمله روغنهای به دست آمده از ترکیب  آن ها است.فروش مازوت

اجاره مخزن
ادامه مطلب

​مازوت انواع مختلفی دارد.یکی از آن ها مازوت 380 است.در این مقاله با مازوت 380 و ویژگی های آن آشنا خواهید شد.

اجاره مخزن