تاریخچه

شرکت پترو اطلس آپادانا با سالها فعالیت مستمر در عرصه های اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس میباشد . تمام فعالیت های این شرکت در امور اجاره مخازن ( سقف شناور  ، ثابت )  و  حمل  ( زمینی ، ریلی ، دریایی ) و مارکتینگ فرآورده های نفتی ( مازوت ، گازوییل ، بیس اویل ، قیر ، ... ) با هدف خدمات رسانی هرچه بهتر به تجار خواهد بود .​​​​​​​